Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla harcerzy z rodzin zanjdujących się w trudnej sytuacji materialnej – pobierz

 

Termin składaania wniosków: 26.03.2018 – 08.04.2018
Miejsce: Biuro Komendy Hufca w czasie dyżyru / u dryżynowych 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ:

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy materialnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.
  • kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. .

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress